Oferty realizacji zadania publicznego

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku przedstawiamy oferty realizacji zadania publicznego. Prosimy o pisemne zgłaszanie swoich uwag odnośnie publikowanych ofert w ciągu 7 dni od dnia publikacji.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ISKRA Łagów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Towarzystwo Sportowe APIS Jędrzychowice.

Oferta Darmowej Jadłodajni U św. Józefa – codziennie dla każdego biednego i uzależnionego z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Oferta Towarzystwa Pomocy im. sw. Brata Alberta

Oferta Klubu Sportowego ISKRA Łagów

Oferta Klubu Sportowego APIS Jędrzychowice