PUP: Ogłoszenie o naborze wniosków o organizację zatrudnienia subsydiowanego

08.02.2023r.
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o organizację zatrudnienia subsydiowanego w ramach:

  • prac interwencyjnych;
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
  • refundacji koszów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy;
  • ofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie  skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji subsydiowanego zatrudnienia w 2023 roku.  Wnioski będą przyjmowane w terminie od 09 lutego 2023 r. do wyczerpania środków.
Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem zatrudnienia dla osób bezrobotnych przy wsparciu finansowym do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia w w/w formach opublikowany zostanie stosowny komunikat.
Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału.
Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji).

Szczegółowe informacje na temat organizacji subsydiowanego zatrudnienia można uzyskać w Urzędzie w  pokoju nr 114 lub  telefonicznie pod numerem 75 77 70 534 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Ogólne zasady udzielania wsparcia oraz aktualne formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu otwórz 

źródło: PUP Zgorzelec

print

Zobacz także: