Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnej usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

30.05.2018r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków budżetu gminy na realizację następującego zadania: „odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”.

 

O nieodpłatne wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest mogą ubiegać się podmioty, takie jak: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które poniosły koszt demontażu wyrobów zawierających azbest podczas wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji w obiektach budowlanych na terenie Gminy Zgorzelec, do których posiadają tytuł prawny oraz złożą pisemny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.bip.gmina.zgorzelec.pl lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgorzelec).

 

Wszyscy zainteresowani usunięciem odpadów zawierających azbest w 2018 r., proszeni są o składanie wniosków do 31 stycznia 2018 r.

 

Informacje na temat azbestu, sposobów jego zabezpieczania i usuwania można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki 70, pok. nr 2a lub pod nr telefonu 75 77 214 36.

print

Zobacz także: