Ogłoszenie wyników konkursu dla organizacji pozarządowych 2024

07.02.2024r.
Drukuj

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 573/Z/24

Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 04 stycznia 2024 r.

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

1) organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od narkotyków,

2) organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od alkoholu.

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym:

1) organizacja współzawodnictwa w piłce nożnej,

2) popularyzacja kultury fizycznej, a szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych.

print

Załączniki

Zobacz także: