Ograniczona praca Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach

04.11.2020r.
Drukuj

Szanowni Rodzice
informujemy, iż praca naszego Przedszkola „Krasnouldki” jest wykonywana w ograniczonym zakresie z uwagi na dużą absencje chorobową kadry pedagogicznej oraz potwierdzony przypadek zachorowania wśród obsługi przedszkola. W związku z czym, część pracowników od dzisiaj dodatkowo musiało udać się na kwarantannę. Prosimy o zrozumienie sytuacji i w przypadku możliwości zapewnienia opieki dziecku w domu nie przyprowadzania go do przedszkola. Jednocześnie nadal prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących przyprowadzania tylko dzieci zdrowych do przedszkola. Wszystkim życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

print

Zobacz także: