Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów.

22.06.2018r.
Drukuj

DECYZJA Nr 7/2018
NADLEŚNICZEGO
Nadleśnictwa Ruszów
Z dnia 22.02.2018 r.
w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu
na terenie Nadleśnictwa Ruszów – Obręb Polana
N.0210.7.2018

 

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), postanawiam co następuje:

 

  • 1. W związku ze znalezieniem na obszarach leśnych nadleśnictwa Ruszów – Obręb Polana znacznej ilości amunicji i niewybuchów z okresu II Wojny Światowej wprowadzam:

 

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW – OBREB POLANA

 

  • 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r. i obowiązuje do odwołania
print

Zobacz także: