Organizacje z siedzibą na terenie Gminy Zgorzelec

Amatorski Klub Siatkówki Kobiet Szpachelki

Fundacja PRODEO

Fundacja Społeczna Łużyce

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS

Klub Sportowy APIS Jędrzychowice

Klub Sportowy ISKRA

Klub Sportowy Lech Ręczyn

Klub Sportowy LZS Żarska Wieś

KS Ludowy Zespół Sportowy Gwiazdozbiory Radomierzyce

Ludowy Zespół Sportowy FC HERT SŁAWNIKOWICE

Ludowy Zespół Sportowy RICARDO Jerzmanki

Ludowy Zespół Sportowy Spytków

Łużyckie Stowarzyszenie rekreacyjno-Sportowe Na koń w Łagowie

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Gozdaninie

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Gronowie

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Radomierzycach

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Sławnikowicach

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Trójcy

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Gminne w Zgorzelcu

Polsko – Saksońska Fundacja Tschirnhaus Museion

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Młodzieży w Kostrzynie

Stowarzyszenie Kulturalne Tylice 12

Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Łużyce Górne

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej KOŹLIKI

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gronów, Przesieczany, Sławnikowice

Stowarzyszenie Osiek Łużycki Moja Wieś

Stowarzyszenie Pracy Samarytańskiej Dla Mieszkańców Wsi Ręczyn, Spytków, Kostrzyna, Niedów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów Błękitne Kamizelki

Stowarzyszenie Samarytanie ze Sławnikowic

Stowarzyszenie Spytków Bez Granic

Stowarzyszenie Stokrotka

Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalistyczne Rodzin, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Bądź wśród nas

Uczniowski Klub Sportowy Lusatia przy SP w Osieku Łużyckim

Uczniowski Klub Sportowy Zapasów w Jerzmankach

UKS Zapasów przy MDK w Zgorzelcu z siedzibą w Jerzmankach

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Zgorzelcu