Osiągnięte poziomy

Wymagane i osiągnięte przez Gminę Zgorzelec w 2021 r. poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych; składowania

 

Poziom

Wymagany 

Osiągnięty

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

min. 20%

26,43%

składowania

7,49 %

 

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


PoziomW roku 2013W roku 2014W roku 2015W roku 2016W roku 2017W roku 2018


ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wymagany:

max 50%

 

Osiągnięty:

104,2%


Wymagany:

max 50%

 

Osiągnięty:

0%


Wymagany:

max 50%

 

Osiągnięty:

0%


Wymagany:

max 45%

 

Osiągnięty:

0%


Wymagany:

max 45%

 

Osiągnięty:

26%


Wymagany:

max 40%

 

Osiągnięty:

24%


recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła

Wymagany:

min 12%

 

Osiągnięty:

12,2%


Wymagany:

min 14%

 

Osiągnięty:

18%


Wymagany:

min 16%

 

Osiągnięty:

18%


Wymagany:

min 18%

 

Osiągnięty:

30%


Wymagany:

min 20%

 

Osiągnięty:

36%


Wymagany:

min 30%

 

Osiągnięty:

46%


recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Wymagany:

min 36%

 

Osiągnięty:

100%


Wymagany:

min 38%

 

Osiągnięty:

100%


Wymagany:

min 40%

 

Osiągnięty:

100%


Wymagany:

min 42%

 

Osiągnięty:

100%


Wymagany:

min 45%

 

Osiągnięty:

100%


Wymagany:

min 50%

 

Osiągnięty:

100%