Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie pandemii

11.05.2020r.
Drukuj

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu opracował publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.

Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi. Publikacja wskazuje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Poradnik został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W załączeniu publikacja.

źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

print

Załączniki

Zobacz także: