OSP Gronów z dofinansowaniem WFOŚiGW

23.10.2023r.
Drukuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach: „Ogólnopolski program finansowania Służb Ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Jednostka OSP Gronów zrealizowała zadanie pn.: ,,Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie”, w ramach którego zakupiono:

– Ubranie koszarowe strażaka RIP-STOP 4-częściowe, kamizelka bez rękawów – 5 szt.

– Ubranie specjalne strażackie SX-4 Gold 2-częściowe – 2 szt.

– Rękawice specjalne – elektroizolacyjne 20 kV ELSEC, do pracy z napięciem do 17 KV – 2 szt.

– Sprzęt do oświetlenia terenu akcji – 2 szt.

– Hełm strażacki Vulcan NEO TnO z wizjerem i okularami transparentnymi -2 szt.

– Sprzęt do oznakowania terenu akcji – pałka do kierowania ruchem   NIGHTSTICK – 2 szt.

– Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym – 1 szt.

– Buty specjalne strażackie skórzane Rosenbauer TWISTER-Cross 3 szt.

– Wąż do motopomp W 75-20-ŁA/PCV – 2 szt.

– Wąż do motopomp W 52-20-ŁA/PCV – 2 szt.

Całkowita wartość zadania to 16.801,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu – 15.120,90zł, natomiast pozostała kwota 1680,10 zl stanowiła środki własne OSP Gronów.

print

Zobacz także: