OSP Radomierzyce ze wsparciem Fundacji PGE

25.08.2022r.
Drukuj

W imieniu strażaków-ratowników z jednostki KSRG Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomierzycach,  pragniemy serdecznie podziękować Fundacji PGE za udzielone wsparcie finansowe w formie darowizny w celu zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków.

Udzielona dotacja pozwoliła na zakup dwóch mundurów bojowych ROSENBAUER FIRE MAX  wraz z rękawicami ES-01 LUX PBI. Zakupione środki ochrony indywidualnej w sposób znaczny zapewnią bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz poprawią zdolności bojowe jednostki.

Za pomocą Fundacji PGE w dalszym ciągu możemy się rozwijać i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zgorzelec oraz powiatu zgorzeleckiego.

Fundacja PGE została powołana w 2011 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Od 10 lat, poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów własnych i partnerskich, wspiera inicjatywy o charakterze społecznym, realizuje zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomierzycach składamy na ręce Zarządu Fundacji PGE oraz Rady Fundacji serdeczne podziękowania za udzielone środki.

Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, dzięki któremu byliśmy w stanie zrealizować zaplanowane cele.

 

Prezes Zarządu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomierzycach

Sławomir Myśliwiec   

print

Zobacz także: