OSP Sławnikowice z dofinansowaniem WFOŚiGW

19.10.2023r.
Drukuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnikowicach otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach: „Ogólnopolski program finansowania Służb Ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Jednostka OSP Sławnikowice zrealizowała zadanie pn.: ,,Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnikowicach”, w którego  ramach zakupiliśmy 6 par butów specjalnych strażackich skórzanych oraz 6 kompletów ubrań specjalnych.

Całkowita wartość zadania to 19.746,00 zł, z tego dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu – 17.771,40 zł, zaś pozostała kwota 1.704,60 zl stanowiła środki własne OSP Sławnikowice.

print

Zobacz także: