OSP Trójca podsumowała swoją działalność.

22.06.2018r.
Drukuj

Rok 2017 był bardzo pracowity dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy. Druhowie uczestniczyli łącznie w 157 akcjach. To o 18 wyjazdów więcej niż w 2010 roku, kiedy przez powiat zgorzelecki przeszła powódź.

 

10 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy. Rok 2017 był wyjątkowo pracowity dla ochotników. Każdego roku druhowie odnotowują coraz więcej wyjazdów. Tylko w ubiegłym roku strażacy interweniowali aż 157 razy. Wśród podjętych interwencji odnotowano 48 pożarów, 79 miejscowych zagrożeń, 5 alarmów fałszywych, natomiast 25 wyjazdów było na polecenie Wójta Gminy Zgorzelec i w głównej mierze dotyczyły wystąpienia w naszej gminie ogniska ptasiej grypy. Jednostka aż 50 razy wyjeżdżała poza teren gminy Zgorzelec.

 

Druhowie zabezpieczali także Orszak Trzech Króli, rajdową odsłonę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, procesję Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej w Trójcy, Triathlon oraz Europamarathon. Ponadto wzięli udział bądź zorganizowali pokazy dla przedszkolaków i uczniów ze SP Trójca, SP Łagów, Chatki Puchatka oraz Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu.

 

W ramach zadania publicznego druhowie przeprowadzili konkurs plastyczny, piąty rajd rowerowy Młodzieżowych drużyn Pożarniczych, warsztaty tematyczne połączone z ćwiczeniami praktycznymi CFBT oraz szereg innych tematycznych spotkań i pokazów. Od dwóch lat jednostka organizuje zabawę dla najmłodszych mieszkańców gminy z okazji Dnia Dziecka. W okresie wakacyjnym ochotnicy przeprowadzili również zbiórkę złomu, a otrzymaną ze sprzedaży kwotę planują przeznaczyć na wykonanie szatni.

 

W 2017 r. jednostce udało się zmodernizować system selektywnego powiadamiania oraz zakupić myjkę ciśnieniową, prostownik, TOXa (urządzenie służące do pomiaru tlenku węgla w atmosferze i wydychanym powietrzu), 6 sztuk mundurów koszarowych, 6 par rękawic, 4 sztuki ubrań specjalnych typu nomex oraz 2 sztuki mundurów dla MDP.

 

13 osób wsparło jednostkę 1% podatku, co dało kwotę 436,99 zł.

 

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podziękował druhom za codzienne działania na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz za udział w organizacji różnych imprez kulturalnych i sportowych. W ramach podziękowania przekazał jednostce rejestrator (kamerę), której celem będzie dokumentacja przejazdów alarmowych.

 

W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego w Gminie Zgorzelec Mirosław Fiedorowicz, przedstawiciel KP PSP Zgorzelec mł. bryg. Hubert Jarosz, przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kazimierz Słabicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Zgorzelcu Arkadiusz Furmaniak oraz radna Gminy Zgorzelec Halina Szeremeta.

print

Zobacz także: