Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

04.01.2024r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Konkurs ofert obejmuje realizację zadań w zakresie:

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku,

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia br. do godz. 14:00. 

Szczegóły konkursu znajdują się TUTAJ.

print

Zobacz także: