Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2023

09.01.2023r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Konkurs ofert obejmuje realizację zadań w zakresie:

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

– ochrony i promocji zdrowia,

– pomocy społecznej, w tym pomoc ludziom starszym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnym,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku,

– dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i martyrologii,

– porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. do godz. 15:30. 

Szczegóły konkursu znajdują się TUTAJ.

print

Zobacz także: