Pałac w Kunowie

Pałac pochodzi z drugiej połowy XVI wieku, przebudowany został w 1824r. Od strony Tylic do pałacu prowadzi aleja lipowa. Bryła pałacu z masywną kwadratową wieżą w elewacji zachodniej, bryłą ryzalitu kaplicy w elewacji wschodniej. W elewacji zachodniej zachowały się ślady portali renesansowych natomiast we wnętrzu pałacu ślady sklepienia kolebkowego z lunetami i krzyżowego oraz stropy z dekoracją sztukatorską. Pałac wpisano do rejestru zabytków pod poz. 1905 w dniu 12.01.1967r. natomiast park pod nr 808/J w dniu 04.01.1984r.