Petycja dotycząca parku maszynowego służącego do utrzymywania porządku na terenie Gminy