Petycja dotycząca przeciwdziałania nałogom i patologiom