Petycja w sprawie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi Gminnej nr 154 w Jerzmankach