Pierwsze Kluby Seniora w Gminie Zgorzelec

06.10.2020r.
Drukuj

W Gozdaninie i Tylicach powstały pierwsze w Gminie Zgorzelec Kluby Seniora realizowane w ramach projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!”

Kluby są doskonałym miejscem spotkań i integracji osób starszych. To w takich miejscach seniorzy mogą przyjemnie spędzić czas oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. To tutaj starsi się integrują, tworzą się nowe znajomości i przyjaźnie.                                                                                        

Kluby Seniora powstały dzięki wsparciu z programu Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych wśród społeczności lokalnej Gminy Zgorzelec.

Wsparciem zostanie objętych 40 Seniorów z terenu Gminy Zgorzelec, a w ramach zdania zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia Klubów. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bystry Strumień”, który jest odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektu.

Wszystkim podopiecznym życzymy, aby czas spędzony w Klubie był miłym, niezapomnianym doświadczeniem. Niech każdy kolejny dzień będzie motywacją i inspiracją do dalszych działań.

Gozdanin

 

Tylice

print

Zobacz także: