Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

25.09.2023r.
Drukuj

W czwartek 21 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołane przez Wójta Gminy Zgorzelec w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 

Zmiany w przepisach weszły w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535).

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie uchwały Rady Gminy Zgorzelec w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Zgorzelec.
W posiedzeniu wzięło udział 24 przedstawicieli z 13 jednostek, z którymi Wójt Gminy Zgorzelec podpisał porozumienia. Przedstawiono nową ustawę i omówiono zasady działania Zespołu oraz grup diagnostyczno – pomocowych.

Na posiedzeniu w głosowaniu jawnym Członkowie Zespołu jednogłośnie wybrali:

Przewodniczącego Zespołu – Bogumiłę Hamielec – Kierownika GOPS w Zgorzelcu

Zastępcę Przewodniczącego – Edytę Radziszewską – Starszego Specjalistę Pracy Socjalnej GOPS w Zgorzelcu

Sekretarza – Joannę Wiśniewską – pracownika GOPS w Zgorzelcu

Obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zgorzelec zajmuje się:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 526 67

źródło: GOPS w Zgorzelcu 

print

Zobacz także: