Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Żarskiej Wsi z dofinansowaniem

20.07.2022r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec otrzymała pomoc finansową na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”. Wniosek obejmuje środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Planowana inwestycja jest kolejnym etapem realizacji dużego projektu poprawiającego warunki życia mieszkańców Żarskiej Wsi. Powstał już plac zabaw, siłownia, wiata ze stołami i ławami, miejsce do grillowania i ścieżki komunikacyjne. Wcześniejsze działania w dużym stopniu zostały również dofinansowane z programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W ramach kolejnego etapu zaplanowano nasadzenie drzew i krzewów tworzących Park Wiejski oraz doświetlenie terenu spotkań mieszkańców. Działania te będą doskonałym uzupełnieniem znajdującej się już infrastruktury i stworzeniem miejsca rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest do końca sierpnia 2022 r.

print

Zobacz także: