Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Żarskiej Wsi

16.03.2021r.
Drukuj

Gmina Zgorzelec przygotowuje wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”. Wniosek obejmuje starania o przyznanie środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem realizacji dużego projektu poprawiającego warunki życia mieszkańców Żarskiej Wsi. Powstał już plac zabaw, siłownia, wiata ze stołami i ławami, miejsce do grillowania i ścieżki komunikacyjne. Wcześniejsze działania w dużym stopniu zostały również dofinansowane z programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W ramach kolejnego etapu zaplanowano nasadzenie drzew i krzewów tworzących Park Wiejski oraz doświetlenie terenu spotkań mieszkańców. Działania te będą doskonałym uzupełnieniem znajdującej się już infrastruktury i stworzeniem miejsca rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. Inwestycja nie będzie jednak możliwa bez wsparcia środków zewnętrznych.

print

Zobacz także: