PLATFORMA ZAKUPOWA

Szanowni Państwo,
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych, w zakresie zakupów o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. złotych, dla których zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
Bezpośredni odnośnik dostępu do postepowań Platforma Zakupowa Gminy Zgorzelec
Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatny.
Kilka słów o Platformie

  • Platforma zakupowa to narzędzie do przejrzystej komunikacji elektronicznej Zamawiającego z Wykonawcami, które zapewnia możliwość przeprowadzenia kompleksowej elektronicznej procedury udzielenia zamówienia publicznego
  • Cały proces ofertowania na platformie prowadzony jest w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
  • Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział. Lista postępowań ogłoszonych przez Zamawiającego znajduje się w zakładce „Postępowania”.
  • Jeśli chcą Państwo zostać Wykonawcą Gminy Zgorzelec, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy odwiedzić zakładkę „Zostań wykonawcą”, zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.
  • Bezpośrednie linki do postępowań ogłoszonych na platformie znajdą Państwo również w Biuletynie Informacji Publicznej, w sekcji Zamówienia Publiczne > Powyżej 130 000 zł.
  • W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.Uwaga!

Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. złotych (postępowania regulaminowe) będę nadal publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w sekcji Zamówienia Publiczne > Poniżej 130 000 zł netto.