Poczta Polska S.A. zaprasza do współpracy

26.01.2024r.
Drukuj

Poczta Polska S.A jako jedna z największych firm w Polsce, z wieloletnią tradycją, ponawia swoją ofertę współpracy w ramach prowadzenia Agencji Pocztowej. Zaproszenie to jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Zgorzelec.

Agencje Pocztowe to placówki pocztowe oparte na współpracy z podmiotami gospodarczymi na podstawie umowy agencyjnej.

W Agencji Pocztowej można min.:

  • nadać przesyłki listowe oraz paczki,
  • odebrać awizowane przesyłki,
  • dokonać wpłat na rachunki bankowe,
  • zakupić znaczki pocztowe, koperty.

Oferujemy korzystne warunki współpracy w ramach podpisanej umowy.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie załączonej informacji do wiadomości mieszkańców Państwa gminy, poprzez jej umieszczenia na Państwa tablicy ogłoszeń, portalu informacyjnym, mediach społecznościowych. Proszę również o jej przekazanie do sołectw na terenie Państwa gminy celem  umieszczenia przedmiotowej informacji na tablicach ogłoszeń.

Wierzę, że podjęcie współpracy przez podmioty gospodarcze z Pocztą Polską S.A. przyniesie dla Państwa również realne korzyści zarówno materialne, jak i społeczne min. poprzez wzrost dochodów z tytułu podatków oraz możliwość korzystania z usług pocztowych przez mieszkańców gminy, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie współpracy na prowadzenie Agencji Pocztowej zapraszam do kontaktu z przedstawicielem Regionu Sieci we Wrocławiu Panią Renatą Siek tel. 71 34 71776 lub 502018286, ewentualnie drogą mailową renata.siek@poczta-polska.pl

źródło: Poczta Polska S.A.

print

Zobacz także: