Podmiot odbierający odpady

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Zgorzelec jest

Konsorcjum:

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu z/s ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, tel. 75 671 12 20 – lider,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu z/s ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 775 84 84 – partner.