Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników GOPS w Zgorzelcu

15.04.2024r.
Drukuj

W dniach 11 i 12 kwietnia 2024r. pracownicy socjalni oraz asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uczestniczyli w szkoleniu pt. „Skuteczna Praca Socjalna z elementami superwizji i bezpieczeństwa”. Szkolenie dotyczyło zawodów zidentyfikowanych w „Barometrze zawodów 2024″ jako deficytowe. Fundusze na ten cel zostały pozyskane z dofinansowania ze środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Celem superwizji jest podniesienie kompetencji w prawidłowym komunikowaniu się oraz nawiązywaniu prawidłowych relacji z różnymi typami klientów. Pracownicy nabyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy z rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej. Nabyli również wiedzę na temat funkcjonowania klientów pomocy społecznej i ich wpływu na proces pomagania.

źródło: GOPS w Zgorzelcu

print

Zobacz także: