Podziękowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu

10.11.2020r.
Drukuj

Początek listopada rozpoczął się obiecująco dla zgorzeleckich strażaków. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ochrony indywidualnej, którego zakup wsparty został dzięki zaangażowaniu samorządów tj. Starosty Zgorzeleckiego – Artura Bielińskiego, Wójta Gminy Zgorzelec – Piotra Machaja, Burmistrza Miasta Zgorzelec – Rafała Gronicza.

Pozyskany w tym roku sprzęt zakupiony został ze środków budżetu państwa, a dzięki wsparciu powyższych instytucji, sprzęt ochrony osobistej, ubrania bojowe trzyczęściowe oraz nowe buty specjalne skórzane, zaliczane są do najwyższej klasy jakościowej. Łącznie KP PSP w Zgorzelcu zakupiła w 2020 roku:  34 pary butów specjalnych na kwotę 33.497 zł., 16 kompletów ubrań specjalnych na kwotę 77.598 zł. (z czego 16.798 zł – samorząd).

Nowe wyposażenie wpłynie na poprawę warunków służby strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu mł.bryg. Artur Czułajewski w imieniu strażaków, dziękuje za wsparcie samorządów oraz przychylność ich skarbników w pozyskaniu powyższego sprzętu.

źródło: Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: