Podziękowania za prace społeczne

14.05.2020r.
Drukuj

Istotą wspólnoty lokalnej jest działanie polegające m.in. na uczestniczeniu w pracach podejmowanych na rzecz swojej małej ojczyzny. Poczucie przynależności i  odpowiedzialności za wspólnotę jest rzadką cechą, jednak są ludzie którzy znajdują czas, energię i siły do pracy społecznej dla swojej miejscowości.

Dziękuję aktywnym Sołtysom, Radnym i wszystkim mieszkańcom, którzy podczas pandemii społecznie, poświęcając swój czas, dbają o tereny zielone i małą architekturę, poprawiają estetykę swoich miejscowości w naszej gminie.

Życzę Państwu wytrwałości oraz dalszych sukcesów w pracy na rzecz swojego sołectwa.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Zobacz także: