Pomoc dla Ukrainy – informacja dla mieszkańców

04.03.2022r.
Drukuj

Szanowni mieszkańcy,

zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego jako przedstawiciela administracji rządowej w województwie informuję, iż osoby prywatne które zdecydowały się przyjąć rodziny z Ukrainy do własnych domów, nie otrzymają pomocy finansowej czy refundacji kosztów ze strony rządu. Doceniam dobre serca i chęć niesienia pomocy, jednakże proszę o przemyślane decyzje w szczególności w aspekcie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w zakresie partycypacji w kosztach wyżywienia tych osób czy ponoszenia zwiększonych opłat tytułem zwiększonej ilości odpadów komunalnych, zużycia energii oraz wody i ścieków. Decydując się na przyjęcie rodziny, bierzecie Państwo na siebie obowiązek utrzymania tych osób. Sytuacji nie zmienia fakt, iż na dzień dzisiejszy brak uregulowań prawnych które umożliwiłyby nam jako gminie udzielanie różnych form pomocy. Jednakże sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie o czym będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Jednakże każdy mieszkaniec Ukrainy potrzebujący pomocy może skorzystać z systemu rządowej pomocy w formie zapewnia noclegu i wyżywienia
w zorganizowanych miejscach pobytu na terenie gmin. W naszej gminie również znajdują się takie miejsca, koordynacją zajmuje się gminny Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego tel. 518 221 668  lub zgłaszając pod nr 515 452 301 lub 515 452 370 – pod tymi numerami należy zgłaszać zapotrzebowanie miejsc noclegowych.

Gmina Zgorzelec uruchomiła możliwość również dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Zgorzelec. Każdy kto chciałby wesprzeć finansowo uchodźców
z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Zgorzelec, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel.

 

Nr konta

57 1160 2202 0000 0004 7618 4709

Tytuł przelewu:

 Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy – zarządzanie kryzysowe

Wójt Piotr Machaj

print

Zobacz także: