Pomoc osobom bezdomnym w czasie zimy

09.02.2021r.
Drukuj

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach itp. Nieodpowiednie warunki  stają się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń.

Dlatego apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Są to osoby samotne, starsze oraz bezdomne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, które mogą nie posiadać odzieży adekwatnej do panujących warunków,    czy odpowiedniej opieki rodziców.

Okres niskich temperatur to czas szczególnie trudny dla osób doświadczających bezdomności    oraz osób wymagających szczególnej troski . Ze względu na panującą pandemię COVID-19 zima może okazać się szczególnie trudna. Pomimo to osoby w kryzysie bezdomności, samotne bądź starsze mogą liczyć na pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

Informacje można zgłaszać do:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70 tel. 75 77 52 667 lub gopszgorzelec@wp.pl
  • Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. II Armii Wojska Polskiego 12 g, 75 649 42 00 lub 997
  • Bezpłatny telefon alarmowy 112
  • Pogotowie 999

Trzy placówki na terenie Zgorzelca zajmują się pomocą dla bezdomnych. 

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zgorzeleckie. 59-900 Zgorzelec, ul. Henrykowska 4, tel. 75 77 17 777, e-mail: zgorzelec@tpba.pl
  • Stowarzyszenie MONAR – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi „MARKOT” w Zgorzelcu: 59-900 Zgorzelec, ul. Parkowa 3, tel. 75 77 50 164, e-mail: zgorzelec@monar.org, https://dsm.zgorzelec.pl
  • Jadłodajnia przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Robotnika
    Ks. Jana Kozaka 2 w Zgorzelcu, tel. 075 77 56 373.

Źródło: GOPS Zgorzelec

print

Zobacz także: