Pomost w Spytkowie coraz bardziej widoczny

11.05.2021r.
Drukuj

Kolejny raz informujemy Państwa o postępach na budowie pomostu widokowego w Spytkowie. Widoczna już jest konstrukcja pomostu na wodzie. Osoby obserwujące front prac z pewnością zauważyły, że wąski teren budowy wymusza realizację inwestycji od strony zalewu i stopniowego wycofywania się w kierunku drogi, to wydłuża czas realizacji zadania i nie pozwala na przyspieszenie działań.
Pomost, docelowo ma pozwolić na obserwację największego akwenu wodnego w gminie w czym z pewnością pomoże planowana do zainstalowania luneta oraz kamera z bieżącą transmisją danych na stronę gminy. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że inwestycja powoduje utrudnienia w poruszaniu się po drodze mieszkańcom, za co przepraszamy. Mamy nadzieje, że jej zakończeniu zrekompensuje obecne utrudnienia.

Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza
polsko-czeskiego – etap I” Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

print

Zobacz także: