Posiedzenie Zarządu SGPEO

12.10.2021r.
Drukuj

W poniedziałek 11 października br., w Łagowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, który od roku 2015 jest członkiem Zarządu SGPEO, współgospodarzem był Zgorzelecki Klaster Energii, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Podczas obrad zostały szczegółowo omówione dwa projekty ustaw:

  • o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r., w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych,
  • o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

W pracach nad projektami w/w ustaw Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej aktywnie uczestniczy, wnosząc istotne uwagi i formułując poprawki, zmierzające do uwzględnienia w stanowionych przepisach prawa interesów gmin zrzeszonych w SGPEO.

W dalszej części posiedzenia uczestnicy, w towarzystwie przedstawicieli Zgorzeleckiego Klastra Energii, podczas wizyty w terenie zapoznali się z realizacją inwestycji ZKlastra oraz z planowanymi przedsięwzięciami zmierzającymi do pełnej realizacji założonych celów powstania i funkcjonowania. W szerokiej dyskusji, podczas której wymieniono dotychczasowe doświadczenia realizacji inwestycji związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, zarówno ze strony ZKlastra, jak i przedstawicieli SGPEO wypracowano szereg wniosków, których realizacja pozwoli na znaczny rozwój tego sektora gospodarki w Polsce, ułatwiając osiągnięcie przez Polskę celów poziomu wytwarzania i zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

print

Zobacz także: