Postaw na Słońce – konkurs dla szkół

21.10.2019r.
Drukuj

Zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w kolejnej, VI edycji edukacyjnego projektu szkolnego POSTAW NA SŁOŃCE Fundacji Banku Ochrony Środowiska, poruszającego tematykę Odnawialnych Źródeł Energii.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie OZE, ze szczególnym naciskiem na instalacje fotowoltaiczne. Dotychczasowe edycje okazały się być wielkim sukcesem. Wzięło w nich udział blisko tysiąc zespołów z całej Polski, a dzięki ich pracy i zaangażowaniu, rzetelna wiedza na temat mikroinstalacji OZE dotarła do wielu tysięcy odbiorców!

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie POSTAW NA SŁOŃCE jest stworzenie zespołu konkursowego składającego się z uczniów oraz opiekuna, a następnie zarejestrowanie go na stronie internetowej klik

Każda szkoła może zarejestrować się do konkursu BADAWCZEGO i FILMOWEGO niezależnie tzn. wziąć udział tylko w jednym z nich albo w obu równocześnie. Na czym polega udział w KONKURSIE BADAWCZYM? Szkolne zespoły konkursowe realizują wyznaczone zadania i sprawozdają się z ich wykonania. Uczestnicy z pomocą nauczyciela będą przeprowadzać analizy energetyczne budynków mieszkalnych, a następnie dobierać odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą także prowadzić kampanie promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE wśród swoich kolegów i koleżanek oraz w środowisku lokalnym.

Udział w obu konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 35 tys. zł!

print

Załączniki

Zobacz także: