Poświadczanie własnoręczności podpisu

27.01.2022r.
Drukuj

Poświadczanie własnoręczności podpisu lub poświadczanie pozostawania osoby przy życiu to czynności zastrzeżone dla notariusza

Drodzy mieszkańcy w związku z coraz częstszym zgłaszaniem się do Urzędu Gminy osób wnioskujących o dokonanie poświadczenia określonych zdarzeń lub faktów, w tym:

– poświadczenie własnoręczności podpisów składanych przez Państwa na różnych dokumentach, w tym – na wnioskach o wypłatę zasiłku pogrzebowego;

 – poświadczenie pozostawania danej osoby przy życiu – wymagane przez  instytucje lub organy w tym zagraniczne w celach otrzymania emerytury, renty czy innych świadczeń;

– poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie uprawnienia do dokonania takich poświadczeń posiada  notariusz.

Ustawodawca umożliwił dokonanie takowych poświadczeń Wójtom, Burmistrzom jedynie w przypadku gdy w miejscowości w której mają siedzibę nie ma kancelarii notarialnych. Z uwagi na okoliczność, iż na terenie miasta Zgorzelec funkcjonuje kilka kancelarii notarialnych zgodnie z przepisami prawa właściwym do dokonania poświadczenia pozostaje w tym przypadku jedynie notariusz.

Ponadto zwracam uwagę, iż dokument na którym notariusz ma dokonać stosownego poświadczenia powinien być sporządzony w języku urzędowym jakim jest język polski. W przypadku posiadania dokumentu sporządzonego w innym języku winien on zostać przetłumaczony przez biegłego tłumacza na język polski.

Wójt Piotr Machaj

print

Zobacz także: