Powiatowy trening Systemu Ostrzegania i Alarmowania

06.05.2021r.
Drukuj

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGORZELEC

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców Sołectw Ręczyna i Radomierzyc o powiatowym treningu zgrywającym zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. W ramach treningu zostanie sprawdzony akustyczny system alarmowania, podaje się do publicznej wiadomości:

Syrena alarmowa na remizie OSP w Radomierzycach uruchamiana jest na wypadek różnych zdarzeń kryzysowych (np.: pożarów, wypadków drogowych itp.). Wzywa ona do stawiennictwa w remizie członków OSP KSRG w Radomierzycach i uczestnictwa w działaniach ratowniczych. Na wypadek wystąpienia zagrożenia syrena zawsze uruchamiana będzie dwukrotnie:
1. „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
2. „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
W dniu 10 czerwca 2021 r. w ramach treningu syrenę uruchomimy także dwukrotnie:
1. Ok. godz. 13:30 – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
2. Ok. godz. 13:45 – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
Ponadto istnieje drugi system alarmowania z możliwością podawania komunikatów głosowych, uruchamiany z Nastawni zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie.
Uruchomienie systemu alarmowania z Nastawni zapory w Niedowie będzie następowało tylko w wypadku ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. W tym wypadku ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie poprzedzone podaniem komunikatu głosowego. 
Dlatego w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 13:20, w ramach treningu zostanie sprawdzone działanie tego systemu w tym jakość odbioru podawanego komunikatu głosowego.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Organizacyjnym, Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 12, pod numerem telefonu: 75-77-214-27.

WÓJT GMINY ZGORZELEC
         Piotr Machaj

print

Zobacz także: