Powiatowy trening zintegrowanego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

10.10.2022r.
Drukuj

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców Sołectw Ręczyna i Radomierzyc o powiatowym treningu zgrywającym zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, który odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. W ramach treningu zostanie sprawdzony akustyczny system alarmowania.

Syrena alarmowa na remizie OSP w Radomierzycach uruchamiana jest na wypadek różnych zdarzeń kryzysowych (np.: pożarów, wypadków drogowych itp.). Wzywa ona do stawiennictwa w remizie członków OSP KSRG w Radomierzycach i uczestnictwa w działaniach ratowniczych.

Na wypadek wystąpienia zagrożenia syrena zawsze uruchamiana będzie dwukrotnie:

  1. „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  2. „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W dniu 12 października 2022 r. w ramach treningu syrenę uruchomimy tylko raz:

Około godz. 13:30 – 13:33 zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Lecz istnieje drugi system alarmowania z możliwością podawania komunikatów głosowych, uruchamiany z Nastawni zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie. Uruchomienie systemu alarmowania z Nastawni zapory w Niedowie będzie następowało tylko w wypadku ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. W tym wypadku ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie poprzedzone podaniem komunikatu głosowego.

Dlatego w dniu 12 października 2022 r. o godzinie 13:20, w ramach treningu zostanie sprawdzone działanie tego systemu w tym jakość odbioru podawanego komunikatu głosowego.

 

print

Zobacz także: