Powołany został Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego

07.10.2019r.
Drukuj

W ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Jego głównym zadaniem jest współpraca z Komisją Europejską.

W ubiegły piątek, 4 października, przedstawiciele władz samorządowych z obszaru działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), podpisali porozumienie, na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Turoszowskiego. Inicjatorem porozumienia jest Zarząd  Powiatu Zgorzeleckiego. Rolą Komitetu będzie działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego, przy współpracy z Komisją Europejską w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”.

Dokument powołanie Komitetu podpisali:

Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki

Wojciech Błasiak – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyna

Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzeleckiego

Rafał Gronicz – Burmistrz Zgorzelca

Robert Łężny – Burmistrz Zawidowa

Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec

Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików

Mariusz Wieczorek  – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Albert Gryszczuk – prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju

W najbliższym czasie do sygnatariuszy dołączy jeszcze Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk – Jan Magda

Zgodnie z założeniami, Komitet służyć ma interesowi publicznemu, przede wszystkim, poprzez wzmacnianie działań służących tworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach górniczych. Dzięki współpracy w ramach ZKlastra, będąc jego członkami, samorządy deklarują otwarcie się na nowe możliwości rozwojowe, transformację systemu energetycznego oraz transfer ekologicznych innowacji. Jednym z najważniejszych zadań, do których powołany  został Komitet, jest koordynowanie pozyskiwania i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na cele związane z transformacją obszaru węglowego. Komisja Europejska ma docelowo przeznaczyć blisko 5 mld. Euro na transformację m.in. takich terenów jak obszar Worka Turoszowskiego.

Sprawiedliwa transformacja, w kierunku źródeł odnawialnych to nowa perspektywa Unii Europejskiej.  Wśród 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej w 12 z nich wydobywa się węgiel, jako paliwo kopalne służące do produkcji prawie jednej czwartej energii elektrycznej w całej Unii. W 41 regionach „węglowych” miejsca pracy znajduje około 240 000 osób, w tym 180 000 w kopalniach węgla i węgla brunatnego oraz 60 000 w elektrowniach opalanych węglem i węglem brunatnym.

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, od dwóch lat, działa na terenie całego powiatu zgorzeleckiego, ale przystąpić do niego mogą instytucje z całej Polski. Obecnie klaster zrzesza ponad 40 podmiotów, w tym m.in. samorządy – Miasto i Gminę Zgorzelec, Bogatynię – oraz uczelnie wyższe – Politechnikę Śląską i Politechnikę Wrocławską. Ważnymi członkami Klastra są KGHM Polska Miedź S.A. oraz kilkudziesięciu lokalnych przedsiębiorców. Celem przedsięwzięcia jest m.in. efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych w odnawialnych źródłach energii; poprawa efektywności energetycznej oraz realizacja projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (tzw. smart grids).

źródło: Zklaster

 

print

Zobacz także: