Powstanie świetlica wiejska w Kunowie

26.10.2020r.
Drukuj

Wójt Gminy zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku z kaplicą na cele świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (sala konferencyjna, kuchnia, toalety, pomieszczenia gospodarcze) położonego w Kunowie”.

Głównym założeniem inwestycji jest przekształcenie wolnych powierzchni pałacowych na świetlicę wiejską co pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego lokalnej społeczności jak i odtworzenie istniejących zabytkowych elementów, remont elewacji całego obiektu oraz koncepcje dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb mieszkańców. Działania obejmują także zebranie informacji historycznych o renesansowym pałacu,  który jest żywą lekcją historii dla pasjonatów kultury rycerskiej i miłośników stylów architektonicznych minionych stuleci.

Opracowanie dokumentacji jest kolejnym, po wymianie dachu, etapem adaptacji pałacu. Gmina już teraz rozpoczęła działania celem pozyskania środków na przeprowadzenie remontu. To podstawowy warunek realizacji inwestycji.

print

Zobacz także: