„Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”

15.05.2019 r. Fundacja Pamięć Edukacja, Kultura podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr PLSN.03.01.00-02-0115/18 pn.: „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”. Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Cel główny 
Celem głównym projektu jest stworzenie transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, podniesienie kompetencji językowych i kulturowych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz wsparcie procesów mobilności i zainteresowania regionalnym rynkiem pracy wśród uczniów.

Cele szczegółowe projektu 
1. Poszerzenie, urozmaicenie i wsparcie transgranicznej szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wielokulturowości, znajomości języka sąsiada oraz mobilności w regionie wsparcia.
2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego i pogłębienie wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym regionu. Zainteresowanie młodzieży obszarem wsparcia. Opracowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających nowoczesne metody przekazu informacji.
3. Przełamywanie bariery mentalnej, kulturowej i językowej na zajęciach warsztatowych i podczas podróży edukacyjnych w grupach językowo mieszanych. Poznanie kraju sąsiada z nowej perspektywy. Kształtowanie transgranicznej tożsamości i poczucia wspólnoty kulturowej i regionalnej.

Wartość projektu:642.606,10 EURO
Wartość dofinansowania: 546.215, 18 EURO
Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
Partner wiodący: Fundacja Pamięć, Edukacja Kultura

 

Partnerzy projektu :

  • Meetingpoint Music Messiaene.V.
  • Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal
  • Stadtverwaltung Görlitz
  • Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V.
  • Gmina Zgorzelec
  • Gmina Miejska Zgorzelec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020