Prace melioracyjne w Osieku Łużyckim

02.08.2019r.
Drukuj

Zakończono prace melioracyjne na rowie melioracyjnym w Osieku Łużyckim nr R-G36  na długości 417 mb, należącego do spółki wodnej w Zgorzelcu. Prace polegały na wykoszeniu porostów i krzaków wraz z oczyszczeniem terenu, odmuleniu  dna rowu wraz z plantowaniem skarp i rozplantowaniem ziemi oraz przebudowie dwóch przepustów po 6 m długości,  jeden z kręgów betonowych o śr. 500 mm (dojazd do działki 122/1), drugi  – rura PEHD o śr. 450 mm (dojazd do działki 117/1) wraz z przyczółkami betonowymi i nawierzchnią z mieszanki bazaltowej.  Prace te wykonane  zostały z dotacji Gminy Zgorzelec. Ponadto  rozpoczęły się prace dotyczące  drugiego odcinka rowu R-G36   tj. 291 mb, które zakończone będą  po żniwach, odcinek tego rowu zostanie sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego dla  Gminnej Spółki Wodnej w Zgorzelcu i częściowo ze składek członkowskich.

                                                                                                                                                                                                                                        RZSW w Zgorzelcu

 

 

 

 

print

Zobacz także: