Prace społeczne w Jerzmankach

20.05.2020r.
Drukuj

Mimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego społeczność Jerzmanek stara się działać na rzecz swojej miejscowości. Są miejsca, które  wspólnymi siłami można uporządkować – boisko, plac zabaw, droga na cmentarz, okolice kościoła, skwerek w głębi wsi.

 Środowisko w którym żyjemy jest tylko jedno. Jest naszym wspólnym dobrem i naszym spadkiem dla następnych pokoleń. KGW „Jerzmanianki” we współpracy z Sołtysem podejmują liczne inicjatywy. Grupa mieszkańców w czynie społecznym z zachowaniem obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ruszyła do akcji sprzątania. Koszenie, grabienie, wywożenie bioodpadów do PSZOKu oraz zbieranie licznych puszek i butelek w wielu miejscach na terenie Jerzmanek.

Wspólnymi siłami, mimo ograniczeń, poświęcając swój czas dbają o tereny zielone i małą architekturę, poprawiają estetykę swojej miejscowości.

Foto: Anna Kajda, Adam Turczyn

Źródło: KGW „Jerzmaniaki”

print

Zobacz także: