Program „Czyste Powietrze”

01.08.2022r.
Drukuj

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodne z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami Programu. Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i będzie dostępne dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Wszelkie informacje, w tym o ogłoszeniu naboru, zamieszczane są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedmiotowy materiał dostępny jest też na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego https://bip.dolnyslask.pl/m,1805,ochronasrodowiska.html pkt. 38 „Czyste powietrze”.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

print

Załączniki

Zobacz także: