Program Funduszu Ekologii

18.09.2023r.
Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jeszcze do 30 września br.  przyjmuje wnioski do Programu Fundusz Ekologii.

Fundusz Ekologii – to program, którego celem  jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do 30 września br. trwa nabór do Programu Fundusz Ekologii. Dolnośląskie szkoły otrzymane środki mogą przeznaczyć na ekologiczne projekty m.in. na:

  • Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży
  • Kampanie informacyjne i edukacyjne na temat ochrony środowiska
  • Akcje sprzątania i sadzenia drzew
  • Organizacja konkursów, wykładów i wydarzeń proekologicznych

O dofinansowanie starać się mogą organy prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa dolnośląskiego. Każde zadanie spełniające wytyczone kryteria będzie mogło otrzymać 100% dofinansowania w wysokości 8 tys. złotych.

Budżet Programu wynosi 1 mln złotych. Program ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, aktywizację społeczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy wszystkie szkoły, które mają pomysły na ekologiczne projekty, do udziału w Programie.

Szczegółowe informacje na temat Programu Fundusz Ekologii oraz procedury składania wniosków dostępne są na stronie

źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

print

Zobacz także: