Program profilaktyki onkologicznej.

22.06.2018r.
Drukuj

Przypominamy, iż nadal kontynuowane są programy profilaktyki onkologicznej, realizowane przez WS SPZOZ w Zgorzelcu. Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań w tym zakresie. Istnieje możliwość refundacji kosztów podróży własnym transportem z miejsca zamieszkania na badania i z powrotem oraz refundacja kosztów opieki do osoby zależnej na czas badania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Zgorzelec zapewnia transport dla osób, które nie są w stanie same dotrzeć na badania. Kierując się zasadą „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” apelujemy do naszych mieszkańców o zgłaszanie się na badania. To nic nie kosztuje, a naprawdę warto.

print

Zobacz także: