PROJEKTY UNIJNE

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych
Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec
Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I
„Przygoda z Nysą — zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko — niemieckiego — etap V”
„Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”
„Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”

Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości

„Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”
„Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów”

Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie szkolenia zdalnego

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie szkolenia zdalnego

„Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”
 „Transgraniczne Święto Chleba” – „Grenzüberschreitendes Brotfest”
Cyfrowa gmina – Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowymCyfrowa Gmina „Granty PPGR”
Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
„Dostępny samorząd – granty”
 

 

INWESTYCJE Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa małej architektury – mini boisko w miejscowości Koźlice
Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec

Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łagowie

Gmina Zgorzelec wspiera dobrą jakość edukacji przedszkolaków!