PRZEBIEG INFORMACJI Z ZAKRESU SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA