Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi

21.05.2019r.
Drukuj

Rozpoczęto III Etap robót budowlanych związanych z „Przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi”. Przystąpiono do układania warstwy izolacyjnej dachu, dociepleniem ścian zewnętrznych. We wewnętrzu przebudowywanego obiektu nakładane są tynki na ścianach pomieszczeń oraz korytarza, montowana jest instalacja c.o. Przystąpiono do układania warstwy izolacyjnej pod posadzki.

Prowadzone prace przebiegają zgodnie z  harmonogramem robót, dotrzymując przewidziany termin zakończenia robót w czerwcu 2019 r.

Zakończenie robót budowlanych w przewidzianym terminie pozwoli dzieciom rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 w nowym obiekcie z nowym wyposażeniem dydaktycznym.

print

Zobacz także: