Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D w Jerzmankach

18.09.2019r.
Drukuj

6 września br. rozpoczęła się procedura odbiorowa inwestycji realizowanej przez Zarządcę drogi – Powiat Zgorzelecki pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec- Jerzmanki na odcinku od km 1+050 do km 2+050 wraz z wykonaniem odwodnienia”. W ramach zadania została wymieniona cała konstrukcja jezdni, została ona poszerzona oraz  wybudowany został chodnik chroniący pieszych. Dodatkowo zostały wykonane zjazdy do posesji prywatnych, wybudowano odwodnienie drogi oraz wybudowano nową zatokę autobusową. Cała inwestycja była współfinansowana z budżetu Gminy Zgorzelec oraz uzyskała dofinansowanie z „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Mieszkańcy Jerzmanek nareszcie będą mogli korzystać w pełni z udogodnień jakie nie za sobą zakończenie realizacji flagowej inwestycji Powiatu na terenie naszej gminy w tym roku.

 

 

print

Zobacz także: