Przebudowa drogi w Żarskiej Wsi

25.11.2020r.
Drukuj

W ramach inwestycji w Żarskiej Wsi została zmodernizowana droga do gruntów rolnych na długości 650 mb.

Zakres robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarskiej Wsi” na długości 650 mb w szczególności polegającej na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonaniu dwuwarstwowej nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu koryta drogi na całej szerokości jezdni i poboczy, uformowaniu poboczy drogi, wykonaniu zjazdów drogowych i mijanki oraz elementów odwodnienia podłużnego i poprzecznego drogi. Wykonawcą robót była firma P.P.S. Bitum Budowa i remont dróg – Piotr Smulczyński.

Na to zadanie gmina otrzymała pomoc finansowej z budżetu Województwa  Dolnośląskiego. Wartość robót wyniosła 330 161,52 zł brutto, a wysokość udzielonej dotacji to 136 500,00 zł.

 

 

print

Zobacz także: